Epiphany 6B

February 09, 2015

 • The Lectionary Gospel +

  Mark 9:2-9

  Author: Scott Hoezee

 • Old Testament Lectionary +

  2 Kings 2:1-12

  Author: Scott Hoezee

 • The Lectionary Psalms +

  Psalm 30

  Author: Doug Bratt

 • Lectionary Epistle +

  2 Corinthians 4:3-6

  Author: Stan Mast