Epiphany 7C

February 18, 2019

 • The Lectionary Gospel +

  Luke 6:27-38

  Author: Scott Hoezee

 • Old Testament Lectionary +

  Genesis 45:3-11, 15

  Author: Stan Mast

 • The Lectionary Psalms +

  Psalm 37:1-11, 39-40

  Author: Scott Hoezee

 • Lectionary Epistle +

  1 Corinthians 15:35-38, 42-50

  Author: Doug Bratt