Epiphany 6C

February 11, 2019

 • The Lectionary Gospel +

  Luke 6:17-26

  Author: Scott Hoezee

 • Old Testament Lectionary +

  Jeremiah 17:5-10

  Author: Stan Mast

 • The Lectionary Psalms +

  Psalm 1

  Author: Scott Hoezee

 • Lectionary Epistle +

  1 Corinthians 15:12-20

  Author: Doug Bratt